Công Ty Cổ Phần Pmeeting là nhà cung cấp các giải pháp họp trực tuyến, dịch vụ hội nghị truyền hình giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu chi phí tối đa.

Với hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn, triển khai các giải pháp họp trực tuyến, dịch vụ hội nghị truyền hình trực tuyến tại Việt Nam, Pmeeting đã giúp nhiều doanh nghiệp tiết kiệm được HÀNG TỶ ĐỒNG mỗi năm chi phí hội họp.

…và hơn thế nữa:

  • Pmeeting đã được triển khai thành công cho hơn 1,000 tổ chức chính phủ, giáo dục, học viện tài chính, trong các lĩnh vực khác nhau.
  • Năm 2014, công ty cổ phần Pmeeting đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ Hội nghị truyền hình,họp trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam !.
  • Năm 2014,Pmeeting đã nhận danh hiệu sản phẩm uy tín được doanh nghiệp tin dùng tại Việt Nam !.
Landing Page for WordPress

Pmeeting là nhà cung cấp dịch vụ Hội nghị truyền hình,họp trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam !