Hạ Long xây dựng hệ thống họp trực tuyến thông minh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch triển khai mô hình thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2020 Hạ Long cơ bản trở thành thành phố thông minh.

Ngoài hạ tầng kết nối Internet đạt 100% các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường đều đã kết nối Internet.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã được triển khai tại 24 điểm cầu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Tất cả cuộc họp giao ban thường kỳ của thành phố được thực hiện qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.

Cùng đó, hệ thống camera giám sát được triển khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 18/20 phường; đã triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường tại 11/20 phường, đáp ứng tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Theo quangninhcustoms.gov.vn, trong kế hoạch triển khai mô hình thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, Quảng Ninh đưa ra lộ trình đến năm 2020 tập trung ứng dụng CNTT và các giải pháp đồng bộ vào các ngành lĩnh vực chủ yếu gồm chính quyền điện tử, giáo dục, y tế, du lịch, môi trường, xây dựng, giao thông vận tải, an ninh.

Có 28 danh mục các dự án, nhiệm vụ trọng điểm sẽ được thực hiện để triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020. Tỉnh Quảng Ninh cũng xác định rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Hạ Long cơ bản trở thành thành phố thông minh.

Những giải pháp sẽ được tỉnh thực hiện bao gồm hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT – truyền thông; xây dựng các nền tảng ứng dụng thông minh; xây dựng khu CNTT tập trung và vườn ươm khởi nghiệp.

Cùng đó chú trọng vấn đề an toàn, an ninh thông tin, phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền…

Ads by AdAsia
Riêng tại thành phố Hạ Long, hiện hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước đã được đầu tư cơ bản đáp ứng được nhu cầu cho việc tin học hóa hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

100% các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố đã được trang bị máy tính, với 85% cán bộ có máy tính sử dụng trong công việc.

100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố có kết nối mạng LAN, đáp ứng được nhu cầu trao đổi dữ liệu trong nội bộ cơ quan.