Hội nghị họp trực tuyến tập trung cải thiện các chỉ số thấp

Ngày 8-7-2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng và đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số năm 2017.

Chủ trì hội nghị (từ trái sang): Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Duy Hải.

Năm 2016, Bến Tre được xếp hạng các chỉ số như sau: PCI 12/63, PAPI 6/63, chỉ số hài lòng đạt 77,35% và PAR INDEX 47/63 tỉnh, thành trong cả nước. Một số nội dung được xếp hạng ở nhóm dẫn đầu như: thiết chế pháp lý, chi phí không chính thức, chi phí thời gian, tiếp cận đất đai, trách nhiệm giải trình với người dân.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của đại biểu đã làm rõ thêm nguyên nhân vì sao các chỉ số giảm điểm, giảm sâu và đề xuất giải pháp. Lĩnh vực nhận được ý kiến nhiều nhất là cải cách thủ tục hành chính, đất đai, thuế, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp (DN)…

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có giải pháp cho những năm tiếp theo. Đơn vị nào, địa phương nào có các tiêu chí, tiêu chí thành phần giảm điểm, giảm hạng thì phải khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục và cải thiện một cách cụ thể, hiệu quả. Ngay trong tháng 7-2017, từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng và tổ chức thực hiện ngay kế hoạch hành động để khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để khắc phục những nội dung có điểm số thấp. Trong đó, tạo mọi điều kiện để người dân, DN tham gia tích cực, chủ động vào đời sống chính trị, xã hội của địa phương. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Hiệp hội DN… để phát huy vai trò đại diện của người dân, DN.

Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử trưởng ấp trong thời gian tới để cải thiện chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở. Thực hiện tốt trách nhiệm giải trình về việc thực hiện nhiệm vụ với người dân, DN thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri; đối thoại, tiếp công dân; chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND, qua địa chỉ email, mạng xã hội và số điện thoại đường dây nóng, đối thoại với DN định kỳ, tham gia đầy đủ các buổi Cà phê DN để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ ngay các vướng mắc và kết hợp với giải trình, tuyên truyền, vận động người dân, DN trong thực hiện các quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch về pháp luật, quy hoạch, thủ tục hành chính, các dự án kêu gọi đầu tư, các lĩnh vực xã hội hóa, các dự báo, dự đoán về kinh tế – xã hội, khoa học và công nghệ.

Giảm số cuộc thanh tra đối với DN trong năm và tránh trùng lắp giữa các ngành. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm và thông báo trước cho DN theo quy định. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp phải được công bố, công khai, minh bạch, đầy đủ, chính xác và có hệ thống. Từng lúc, kịp thời phát hiện những nội dung có thể điều chỉnh, kiến nghị cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không cần thiết.

“UBND tỉnh khen thưởng ngay những cá nhân, tập thể có những đề xuất cắt giảm thủ tục hợp lý, hiệu quả. Trong quá trình giải quyết thủ tục, chỉ được phép yêu cầu người dân, DN sửa đổi, bổ sung hồ sơ 1 lần khi giao tiếp với bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Nếu để xảy ra sai sót, trễ hẹn thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm của cá nhân vi phạm và có văn bản xin lỗi. Mở rộng số lượng thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, giảm chi phí không chính thức cho người dân và DN…” – Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng nhấn mạnh.