Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 3/2017

Sáng 9/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên 50 điểm cầu trong cả nước. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Phú Yên có các đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ VH-TT-DL thông tin về thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương trong việc tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong tình hình mới. Lãnh đạo Bộ NN-PTNT thông tin về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn hướng tới xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế.

Định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: Cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, mục đích, ý nghĩa, công tác quản lý các lễ hội; lên án những hiện tượng tiêu cực, phản văn hóa trong lễ hội đến với các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế – xã hội những tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền đấu tranh phản bác những thông tin mang tính bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây dư luận không tốt trong nhân dân…