Hội nghị trực tuyến Bộ công an 11 điểm cầu trên cả nước triển khai công tác huấn luyện năm 2017

Rate this post
Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động triển khai công tác huấn luyện năm 2017

CSCĐ không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.Đó là một trong những trọng tâm yêu cầu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), đối với công tác huấn luyện năm 2017 được quán triệt tới CBCS tại hội nghị trực tuyến, tổ chức hôm qua 20-2. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến với 11 điểm cầu trên cả nước triển khai công tác huấn luyện năm 2017 của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động nhấn mạnh, năm 2017, công tác huấn luyện tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, là cơ sở để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động.
Các đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu qủa Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh về lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao, rèn luyện thể lực năm 2017.  Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính, góp phần phần xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động “Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
Thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt thao trường, vật chất đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện; quan tâm hơn nữa đến việc mua sắm các loại vật dụng, mô hình, học cụ, tu sửa sân bãi phục vụ công tác huấn luyện; đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức hội thi, hội thao tạo khí thế sôi nổi trong huấn luyện.
*Sáng cùng ngày Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức Lễ phát động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong Bộ Tư lệnh.

Bình luận