Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế

Rate this post

Ngày 22/2, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Tổng cục Thuế phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 5423/2014/QCPH-BHXH-TCT giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế năm 2015, 2016.

hoi-nghi-truc-tuyen

Khai thác thêm 182.163 đối tượng tham gia BHXH

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Trí Đại- Trưởng ban Thu- BHXH Việt Nam cho biết, tính đến ngày 24/7/2015, 63/63 BHXH tỉnh đã ký quy chế phối hợp với Cục thuế tỉnh. Sau khi ký quy chế phối hợp, hai cơ quan đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức của hai bên. Đồng thời, phân công trách nhiệm các phòng chức năng, BHXH và chi cục thuế quận, huyện hai bên thường xuyên trao đổi thông tin.

Cơ quan BHXH địa phương và cơ quan thuế địa phương đã trao đổi thông tin, bước đầu thực hiện việc khai thác thông tin các đơn vị sử dụng lao động, danh sách đơn vị được thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chấp hành thuế năm 2015, 2016.

Qua công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH, đã khai thác thêm được 51.224 lao động tham gia BHXH, truy thu được khoảng 400 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Điển hình như, tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, số tiền nợ BHXH đã thu được trong quá trình thanh tra, kiểm tra là 10,461 tỷ đồng; tại Cục thuế Tp. Đà Nẵng, qua kiểm tra đôn đốc số tiền nợ đọng đã thu được là hơn 2,6 tỷ đồng; Cục thuế TP. Hà Nội phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện kiểm tra việc trích nộp BHXH của DN, phát hiện 83/392 DN kiểm tra có sai phạm, số nợ thu được là 77,37 tỷ đồng; tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh, phối hợp với BHXH tỉnh kiểm tra 2 DN đã thu được hơn 916 triệu đồng; tại Cục thuế tỉnh Khánh Hòa, đôn đốc thu nợ tại 18 DN thu được số tiền 4,411 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, sau khi nhận được thông tin DN do cơ quan thuế cung cấp, cơ quan BHXH đã tự tổ chức kiểm tra, qua đó, đã khai thác thêm được 130.939 lao động tham gia BHXH, thu được trên 466 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Bình luận