Hội nghị trực tuyến hướng tuyên truyền pháp luật vào chiều sâu

Rate this post

UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, quán triệt, triển khai các đạo luật quan trọng như Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, ngành, huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện đã có tác động tích cực, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) cho biết: Trong năm qua, đội ngũ nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tiếp tục được củng cố, kiện toàn với 83 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 232 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và trên 1.000 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đây là lực lượng đã góp phần quan trọng vào những kết quả nổi bật của công tác tuyên truyền mà thành công lớn nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tích cực tham gia vào chiến dịch tuyên truyền pháp luật về bầu cử, tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng luật. Tham gia chiến dịch tuyên truyền các đạo luật bắt đầu có hiệu lực từ năm 2017, nhất là các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Bên cạnh đó, trong công tác phổ biến pháp luật cũng ghi nhận thành công của Cuộc thi hoà giải viên giỏi tỉnh lần thứ IV, sân chơi pháp lý bổ ích, thiết thực của những người làm công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở. Việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã và đang được các đơn vị cơ sở quan tâm thực hiện.

Huyện Tân Lạc là một trong những địa bàn nhiều năm qua thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Đồng chí Phạm Văn Quyên, Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết: Với sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của huyện được triển khai sâu rộng, đa dạng bằng nhiều hình thức phù hợp, kịp thời truyền tải thông tin pháp luật đến mọi đối tượng. Thông qua hình thức: hội nghị, tập huấn, lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt đoàn thể, họp thôn, xóm…, năm 2016, toàn huyện đã thực hiện 568 cuộc tuyên truyền pháp luật cho trên 55.000 lượt người nghe. Ngoài ra tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống truyền thanh cơ sở, đăng tải các văn bản luật trên trang thông tin điện tử của huyện, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết KN-TC của công dân, trợ giúp pháp lý… Với huyện Kỳ Sơn, công tác tuyên truyền pháp luật cũng được huyện triển khai với nhiều hình thức: trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân, trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân tại cơ sở. Theo đồng chí Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Tư pháp huyện, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân góp phần tích cực giảm thiểu các vụ vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn AN-TT, xây dựng KDC an toàn. Trong năm qua, số vụ vi phạm trật tự xã hội trên địa bàn huyện xảy ra 9 vụ, giảm 23 vụ so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, 85 KDC trong toàn huyện đều đã xây dựng hương ước, quy ước, được duy trì thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) cho biết thêm: Năm 2016, công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai trên diện rộng, trong năm nay, công tác tuyên truyền sẽ hướng vào chiều sâu, mũi nhọn theo nhu cầu người dân cần tuyên truyền lĩnh vực nào thực hiện tuyên truyền lĩnh vực đó. Đồng thời tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong công tác phổ biến pháp luật, thực hiện có hiệu quả bước đầu tiên của quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống.

Bình luận