Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Sáng 29/6, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương…

 

Nhanh chóng đưa 3 nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, 3 nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra về phát triển kinh tế – xã hội. Nội dung trọng tâm của các nghị quyết này là những định hướng lớn mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Đây là những chủ thể rất quan trọng tạo ra của cải vật chất cho nền kinh tế.

Dẫn ra những số liệu cụ thể và những đóng góp của các thành phần kinh tế hiện nay, Thủ tướng Chính phủ cho biết: Số lượng Doanh nghiệp nhà nước giảm mạnh từ 12.000 doanh nghiệp (DN) năm 1990, còn 6.000 năm 2001, 652 doanh nghiệp năm 2016 nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng. DNNN đóng góp gần 30% GDP, tổng tài sản trên 3 triệu tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu trên 1,37 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 161 nghìn tỷ đồng, nộp thuế nhà nước 246 nghìn tỷ đồng.

Số lượng doanh nghiệp tư nhân tăng mạnh, từ khi Chính phủ phát động phong trào Khởi nghiệp năm 2015 có gần 500 nghìn DN, năm 2016 đăng ký trên 110 nghìn DN, 6 tháng đầu năm 2017 đăng ký mới 61 nghìn DN. Số hộ kinh doanh cá thể ngày càng tăng, gần 5 triệu hộ. Khu vực kinh tế tư nhân chiếm gần 40% GDP, đóng góp vai trò chủ đạo tạo việc làm cho người lao động.

DN đầu tư nước ngoài FDI năm 2016 có trên 2,6 nghìn dự án đăng ký mới với tổng số vốn đăng ký mới 27 tỷ USD; 6 tháng năm 2017 có 1,2 nghìn dự án mới, vốn đầu tư trên 19 tỷ USD. Đến nay cả nước có gần 23.600 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn trên 306 tỷ USD.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các nghị quyết cần được quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là trong các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Hội nghị lần này nhằm quán triệt, cung cấp thêm cho các đồng chí lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương nắm vững các quan điểm, chủ trương, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Đồng thời vận dụng những mục tiêu, quan điểm, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, tránh nói nhiều, làm ít hoặc chỉ nói mà không làm. Triển khai nghị quyết có hiệu quả, thiết thực, nhanh chóng đưa 3 nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.