Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017

Rate this post

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhìn nhận công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm…
Ngày 4/3, Ban Tổ chức trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017. Hội nghị lần này có sự tham dự của nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đảng.

Bổ nhiệm không “trúng” người, “đúng” việc

Trình bày báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức trung ương, ông Nguyễn Thanh Bình, cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức vẫn chưa khắc phục được tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả.

Dẫn ví dụ nổi cộm, báo cáo của Ban Tổ chức trung ương nêu: “Ở một số nơi, một số trường hợp tuy thực hiện “đúng quy trình” nhưng vẫn không chọn “trúng” người, “đúng” việc, gây bức xúc trong xã hội như các trường hợp Nguyễn Xuân Sơn, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy…”.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức trung ương, nhìn nhận chi tiêu cho bộ máy cán bộ lớn nhưng vẫn chưa hiệu quả.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Ban Tổ chức trung ương đặt mục tiêu kiên quyết khắc phục những yếu kém và giải quyết kịp thời những vấn đề trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tham mưu xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với chất lượng công tác, nhất là việc ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp quản lý.

Đáng chú ý, ngành tổ chức sẽ tham mưu tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân; hướng dẫn về việc thực thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng và chỉ thị của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ.
Phát biểu tại hội nghị truyền hình, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã biểu dương ngành tổ chức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2016. Song ông Đinh Thế Huynh cũng đề cập đến những vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm cần phải kiên quyết khắc phục.

Bình luận