Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch Năm cao điểm hành động VSATTP

Rate this post

Ngày 10-2, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố triển khai kế hoạch Năm cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực Nông nghiệp 2017. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo.

hop-truc-tuyen-vsattp
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được năm 2016 – “Năm cao điểm hành động về VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp”, năm 2017 tiếp tục được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch “Năm cao điểm hành động về VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp” nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý VSATTP; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về ATTP cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Phấn đấu đến cuối năm 2017, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả ; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản; ô nhiễm vi sinh trong thịt giảm 10% so năm 2016; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản kiểm tra đạt yêu cầu ATTP (xếp loại A, B) tăng 10% so năm 2016; 100% các tỉnh, thành phố phát triển, nhân rộng chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn và công khai tại nơi bày bán cho người tiêu dùng.
Tại Bắc Ninh, hoạt động quản lý ATTP năm 2016 có sự phối, kết hợp tốt giữa các ngành: Y tế, Nông nghiệp, Công thương. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP triển khai thường xuyên giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức đối với vấn đề này, tăng cường sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành đối với lĩnh vực ATVSTP. Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành trên lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng nông sản trên đia bàn được triển khai thường xuyên, liên tục góp phần kiểm soát tốt hơn hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản trong tỉnh.
Năm 2017, nhằm triển khai có hiệu quả Năm cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực Nông nghiệp, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu UBND tỉnh ban hành một số chính sách nhằm tăng cường quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản toàn tỉnh; tăng cường thông tin, truyền thông về ATTP trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn; xây dựng, kết nối sản phẩm và chuỗi sản phẩm an toàn với người tiêu dùng; tăng cường giám sát ATTP, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm; ngăn chặn và kịp thời xử lý khi có sự cố gây mất ATTP xảy ra…
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: An toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt đối với sức khoẻ con người, được toàn xã hội quan tâm. Bảo đảm ATVSTP trong lĩnh vực Nông nghiệp do vậy cần được quan tâm đúng mức. Để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác bảo đảm ATVSTP trong lĩnh vực này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành Nông nghiệp, Y tế, Công thương tích cực phối hợp. Trước mắt, ngành Nông nghiệp tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân và chăn nuôi đầu năm. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về bảo đảm ATVSTP trong sản xuất nông nghiệp như: Thuốc bảo vệ thực vật, các chất cấm trong chăn nuôi… Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện hiệu quả quản lý về ATVSTP trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bình luận