Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 39/2016/TT-NHNN và Thông tư số 43/TT-NHNN

Rate this post

Hội nghị trực tuyến tập huấn này do Phó thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chủ trì. Tham dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, Thủ trưởng các Vụ, Cục chức năng của Ngân hàng Nhà nước, đại diện chi nhánh NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính ở các điểm cầu trên cả nước. Riêng NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh và các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại TP HCM sẽ có buổi tập huấn riêng. Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Thông tư số 39/2016/TT-NHNN và Thông tư số 43/TT-NHNN tại điểm cầu trung tâm – trụ sở NHNN số 49 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, NHNN đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (Thông tư 39) và Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (Thông tư 43). Hai Thông tư này được ban hành nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý mới về cho vay của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính đối với khách hàng và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2017.

Hai Thông tư này được ban hành tạo lập khuôn khổ pháp lý mới về cho vay của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính đối với khách hàng. Thông tư 39 và Thông tư 43 được ban hành để thực hiện các quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Điểm đáng chú ý của 2 thông tư này là quy định chủ thể tham gia quan hệ dân sự chỉ bao gồm pháp nhân, cá nhân. Như vậy, các đối tượng không phải là pháp nhân (ví dụ như hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân) không đủ tư cách chủ thể vay vốn tại TCTD.
Tại Hội nghị trực tuyến, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã nêu bật tầm quan trọng và ý nghĩa của việc ban hành hai Thông tư, đồng thời nhấn mạnh, các TCTD, các công ty tài chính cần nắm bắt và có sự chuẩn bị kịp thời cho việc thi hành các Thông tư nói trên trong thời gian tới.

Tại Hội nghị họp trực tuyến, ông Nguyễn Đức Long, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ tập huấn những nội dung chính trong Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay. Đồng thời ông Nguyễn Đức Long đi sâu phân tích, giải thích những những thay đổi cơ bản trong văn bản mới ban hành, đồng thời so sánh với một số nội dung trong Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành ngày 31/12/2001. Ông Nguyễn Trọng Du, Vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng tập huấn các nội dung cơ bản của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN về quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Bình luận