Họp trực tuyến tập huấn phần mềm công bố bản án, quyết định trên Cổng Thông tin của Tòa án với 800 điểm cầu

Hội nghị họp trực tuyến tập huấn phần mềm công bố bản án, quyết định trên Cổng Thông tin của Tòa án với 800 điểm cầu trên toàn quốc nhằm trang bị cho lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ Tòa án các cấp những kỹ năng cần thiết để công bố bản án.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền nêu rõ mục đích, ý nghĩa của Hội nghị tập huấn phần mềm công bố bản án, quyết định trên Cổng Thông tin điện tử của Tòa án theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng thẩm phán TANDTC là một chủ trương lớn và là một trong những giải pháp đột phá của hệ thống TAND trong năm 2017 nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của Tòa án, từ đó góp phần nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; tăng khả năng có thể dự đoán được kết quả giải quyết vụ việc của Tòa án, từ đó có thể hạn chế việc khởi kiện vụ án tại Tòa án và khiếu nại các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; góp phần giảm tải công việc của Tòa án. Đây cũng là phương thức để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin; tăng cường sự giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động xét xử, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án; kịp thời phát hiện và phòng ngừa vi phạm, tham nhũng trong xét xử, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án và phát triển án lệ.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền khẳng định Hội nghị trực tuyến tập huấn phần mềm công bố bản án, quyết định trên Cổng Thông tin của Tòa án với 800 điểm cầu trên toàn quốc nhằm trang bị cho lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ Tòa án các cấp những kỹ năng cần thiết để công bố bản án. Với tính chất, mục đích và ý nghĩa hết sức quan trọng của việc công bố bản án, quyết định của Tòa án. Qua đó đồng chí Nguyễn Thúy Hiền đánh giá rất cao chủ trương của Chánh án TANDTC, sự chuẩn bị của Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế quản lý khoa học…của các Tòa án các cấp.

Đối với các Báo cáo viên, cán bộ của Tòa án, đồng chí Phó Chánh án TANDTC đề nghị hãy thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình để truyền đạt những quy định, kỹ năng cần thiết liên quan đến công tác công bố bản án, quyết định qua phần mềm, nắm kỹ các quy định pháp luật về công bố bản án và các văn bản pháp luật có liên quan. Cùng với đó cũng cần tập chung, nghiêm túc, lĩnh hội các kỹ năng được trình bày thông qua tập huấn; đồng thời chủ động trao đổi, thảo luận về các khó khăn vướng mắc (nếu có), chia sẻ những vấn đề liên quan.

Tại hội nghị họp trực tuyến, đồng chí Nguyễn Trí Chinh, Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp đã giới thiệu qua việc thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án nói chung và công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án nói riêng là chủ trương của Đảng được xác định tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Đồng chí Chinh cho rằng, việc công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhằm tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động của Tòa án, nâng cao chất lượng bản án, quyết định củ Tòa án; tăng cường niềm tin của người dân vào hoạt động của Tòa án; có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ; tạo cơ hội cho các luật sư, nhà nghiên cứu pháp lý, cá nhân, tổ chức nhận thức rõ hơn về quan điểm áp dụng phát luật, về hoạt đọng của Tòa án; là phương thức hữu hiệu để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, tăng cường sự giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động xét xử của Tòa án…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Chu Thành Quang, Vụ trưởng Vụ pháp chế quản lý khoa học, giới thiệu Công văn 144/TANDTC-PC, ngày 4/7/2017 của TANDTC hướng dẫn thi hành và làm rõ thêm một số nội dung cụ thể của Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017. Theo đồng chí Quang, các nội dung, hướng dẫn của Nghị quyết này được xây dựng trên tinh thần kết quả của Hội nghị tập huấn viết bản án (cuối tháng 5/2017) do TANDTC đã tổ chức, với sự tham gia hơn 800 điểm cầu Tòa án trong toàn quốc. Trong hội nghị tập huấn lần này, đồng chí Chu Thành Quang đã trình bày nội dung với các điểm cầu về kỹ năng sử dụng phần mềm công bố bản án trên Cổng Thông tin điện tử.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền mong muốn, trong quá trình triển khai sử dụng phần mềm trong thời gian tới đây, nếu phát hiện các bất cập, khó khăn, đề nghị các Thẩm phán, cán bộ Tòa án trực tiếp thực hiện việc công bố bản án, quyết định kịp thời phản ánh về Vụ Tổng hợp TANDTC để có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời, góp phần thực hiện thành công chủ trương lớn, quan trọng của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TANDTC về công bố bản án, quyết định của Tòa án.