Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm

Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị họp trực tuyến đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của toàn hệ thống.

Theo đánh giá từ KBNN, trong 6 tháng qua, công tác thu, chi ngân sách nhà nước luôn được đảm bảo nhanh, chính xác, kịp thời; công tác điều hành ngân quỹ luôn chặt chẽ và linh hoạt.

Tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi chặt chẽ

Báo cáo từ KBNN cho biết, trong 6 tháng qua, toàn hệ thống luôn bám sát dự toán thu NSNN, đồng thời KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện quyết liệt các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục được KBNN đẩy mạnh trên phạm vi toàn quốc với các hình thức thu tại quầy giao dịch của ngân hàng, thu qua các kênh giao dịch điện tử Internet, ATM, thu qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) tại một số đơn vị KBNN. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2017, KBNN đã mở rộng thêm việc thu NSNN qua POS lắp đặt tại trụ sở KBNN với Vietinbank; đã trình Bộ Tài chính phê duyệt định hướng mở tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu của các đơn vị KBNN tại các NHTM. Theo đó, trước mắt mỗi đơn vị KBNN sẽ mở 5 tài khoản chuyên thu tại 5 NHTM Nhà nước (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và MB).

Từ sự chủ động, tích cực này, tổng số thu NSNN 6 tháng đầu năm 2017 là 637.594 tỷ đồng. Trong đó, thu trong cân đối là 564.712 tỷ đồng, đạt 46,59% so với dự toán.

Ngoài ra, KBNN các cấp còn chủ động đối chiếu, rà soát các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý của các cơ quan, đơn vị mở tài khoản tại KBNN với tổng số tiền ước tính đến hết tháng 6/2017 là 40.505 tỷ đồng; đồng thời, thông báo số dư từng tài khoản cho chủ tài khoản hoặc cơ quan có trách nhiệm quản lý để đôn đốc xử lý, tập trung kịp thời vào NSNN.

Trong công tác kiểm soát chi, ngoài việc theo sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng và hướng dẫn của Bộ Tài chính về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2017, với tinh thần chủ động, KBNN đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Toàn hệ thống Kho bạc cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN.

Hệ thống KBNN cũng tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức làm công tác kiểm soát chi, tuyệt đối không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; đảm bảo tuân thủ thời gian kiểm soát thanh toán tối đa không quá 4 ngày làm việc theo quy định đối với các dự án đủ điều kiện giải ngân.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, hệ thống KBNN kiểm soát ước đạt 359.527 tỷ đồng chi thường xuyên, bằng 39,8% dự toán (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện khoảng 9.081 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,2 tỷ đồng.

Trong thanh toán vốn đầu tư, với nguồn vốn Chính phủ giao, ước giải ngân 87.739,5 tỷ đồng, đạt 29,8% so với kế hoạch nhà nước giao cấp qua KBNN. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn NSNN là 85.454,1 tỷ đồng, đạt 31,3% kế hoạch; chi từ vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) là 1.100 tỷ đồng, đạt 10,9% kế hoạch; vốn Chương trình mục tiêu là 1.185,4 tỷ đồng, đạt 10,5% kế hoạch. Nguồn vốn khác giải ngân được 9.266,7 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch KBNN nhận được. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 22 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Huy động vốn đạt gần 70% kế hoạch

KBNN cho biết, nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển thông qua phát hành TPCP năm 2017 được Bộ Tài chính giao cho KBNN là 183.300 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN đã chủ động tham mưu, báo cáo Bộ Tài chính và triển khai các giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển như: Xây dựng kế hoạch và lịch biểu phát hành năm, quý; công bố thông tin kịp thời, đầy đủ để nhà đầu tư chủ động bố trí vốn tham gia thị trường; chủ động tăng khối lượng và tần suất phát hành, tranh thủ khả năng huy động vốn tối đa cho NSNN với chi phí hợp lý; đa dạng hóa kỳ hạn TPCP (kỳ hạn phát hành từ 5 năm đến 30 năm), tập trung phát hành trái phiếu kỳ hạn trên 10 năm trở nên…

Qua thực hiện các giải pháp, tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng khối lượng huy động TPCP đạt trên 125.744 tỷ đồng bằng 68,6% kế hoạch năm. Ngoài ra, KBNN đã phát hành 43.000 tỷ đồng TPCP cho Bảo hiểm Xã hội (BHXH) để huy động vốn hỗ trợ NSNN (trong đó bao gồm 15.000 tỷ đồng phát hành cho BHXH Việt Nam thuộc kế hoạch năm 2016 và được hạch toán vào niên độ ngân sách năm 2017). Tổ chức thanh toán gốc, lãi TPCP kịp thời, đầy đủ theo quy định để đảm bảo uy tín của Chính phủ đối với các nhà đầu tư.

Ngoài việc huy động vốn, KBNN đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công tác dự báo luồng tiền để trình Bộ Tài chính phương án điều hành ngân quỹ năm, quý sát với thực tế và phù hợp với các quy định pháp luật; tổ chức thực hiện nghiệp vụ quản lý ngân quỹ theo phương án điều hành đã được phê duyệt, đảm bảo việc quản lý, điều hành ngân quỹ an toàn, hiệu quả, gắn kết giữa quản lý ngân quỹ và quản lý nợ…

Theo đánh giá của KBNN, công tác quản lý ngân quỹ đến nay đã từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước, đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả đầy đủ, kịp thời cho các cấp ngân sách và các đơn vị mở tài khoản giao dịch tại KBNN tại mọi thời điểm.