Yên Bái tham dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có các đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo tóm tắt  tình hình kinh tế – xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017 chỉ rõ: Trong 6 tháng đầu năm, các bộ ngành và địa phương đã tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp; chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2017 là 6,7%; đồng thời tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP; các Nghị quyết chuyên đề và các chỉ đạo, điều hành cụ thể của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 5,73% so với cùng kỳ năm 2016; CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,15 % so với bình quân cùng kỳ năm 2016. Tính đến hết tháng 6, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước ước thực hiện đạt khoảng 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt khoảng  674,8 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% GDP; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh, tạo tín hiệu, tích cực, hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và quốc tế cũng như hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 6,2%; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 18,9% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có thêm gần 61,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký đạt khoảng 597 nghìn tỷ đồng, trên 15,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; cổ phần hóa được 20 doanh nghiệp…

Cùng với đó, các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động việc làm, an sinh xã hội, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đề ra, đảm bảo phát triển đồng bộ vói các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2017.

Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2017, trong 6 tháng cuối năm, các bộ, cơ quan, địa phương cần triển khai quyết liệt các giải pháp chủ yếu thúc đẩy các ngành các lĩnh vực và các giải pháp bền vững dài hạn gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung vào các nhóm giải pháp: duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành, lĩnh vực; mở rộng thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước, kiểm soát nhập khẩu phù hợp tiến tới cân bằng thương mại bền vững; huy động các nguồn vốn đầu tư trong nền kinh tế, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2017; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017; báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; báo cáo công tác cải cách hành chính; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; báo cáo thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ tình hình 6 tháng đầu năm 2017, những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong 6 tháng cuối năm năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; Phân cấp mạnh mẽ hơn trong giao quyền cho cấp dưới; Xã hội hóa nguồn lực; Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết 19; Tiếp tục cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Tiếp tục giữ kỷ cương, kỷ luật hệ thống hành chính, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm; Tiếp tục chống tham nhũng, tiêu cực, bệnh phô trường hình thức vẫn  diễn ra ở một số bộ, ngành, địa phương.

Đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đề nghị không tăng trưởng bằng mọi giá mà cần tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2017 là 6,7%

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; hoàn thiện các văn bản đảm bảo tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; Chỉ đạo phong trào khởi nghiệp tại địa phương mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong giới trẻ; Quan tâm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tư nhân…

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xã, vùng đặc biệt khó khăn; Nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn cơ sở đào tạo với doanh nghiệp; Tăng cường xử lý nghiêm vụ việc liên quan xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định, khám chữa bệnh; Tiếp tục chủ trương về tự chủ đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học; Tăng cường quản lý nhà nước đối với báo chí, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội; Kiểm tra quy trình vận hành các hồ chứa, đảm bảo an toàn mùa mưa lũ. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…